Enköpings golfklubb

Enköpings golfklubb grundades 1970 och är en av Upplands äldsta banor.

Banan är en park- och skogsbana i typisk Uppländsk natur och är mycket centralt belägen i Enköpings kommun.
De första nio hålen spelas, som det känns, i en allé av björkar. De sista nio hålen har en helt annan karaktär,
fairways är bredare och mer att spela på. Hål man minns är 5:an, ett par 5 hål på knappa 500 m från gul tee,
inbjuder de långtslående till att skära dogleggen och avslutas med en utmanande green alldeles intill det nya vattenhindret.
Hål 13, ett par 4 på 234 m är en verklig utmaning för låghandicapare som vill försöka nå greenen på 1 slag.
Avslutningen blir ännu tuffare med det smala men vackra hål 18 in mot klubbhuset.

Enköpings GK ligger ca 25 min från Västerås, 45 min från Uppsala och 55 min från centrala Stockholm.

804
808