Kontakt


Central Tävlingsledning Söderby Golf

För mer information om tävlingen kontakta:

Jan Högström 
Tel 018-430 19 77

Ekonomiansvarig
Jenny Sundelin
epost: jenny.sundelin@golfuppsala.se
Tel 018-430 19 72

Jonas Ekström 
Tel 018-430 19 75


Mälaren Classic Hemsida/Facebook & Nyhetsbrev
Gabriella Ekström
epost:gabriella.ekstrom@golfuppsala.se


Huvuddomare: 
Martin Gavelin
epost: m.gavelin@gmail.com

Tävlingsledning 
Orresta Golf & Konferens

epost: info@orrestagolf.se


Tävlingsledning 
Enköpings GK 
Tävlingsledning: Ulf Johansson 
epost: ulf.a.o.johansson@telia.com807