Tävlingsinfo

Med reservation för ev. ändringar och tillägg

Tävlingen
Spel på 3 olika banor,i slutget av  juli 
Banorna: Orresta GK, Enköpings GK samt GolfUppsala/Söderby Golf

Deltagare
Rätt att delta har herrar/damer/juniorer (födda senast 2009)
med officiellt hcp (max 54) och som är aktiva medlemmar i en golfklubb. På tävlingen räknas max hcp 36  för herrar och 40 för damer.


Klassindelning
Parklassen delas upp i A-klass och en-B klass. Gränsen mellan A och B-klassen är flytande fram tills anmälningstidens utgång (för att få så lika antal spelare i varje klass). Slutgiltig klasstillhörighet bestäms i samband med anmälningstidens utgång men spelhandicap bestäms enligt det handicap man har vid tävlingens start. Max antal i respektive par klass är 72 och minimun är 50 par/klass annars slås tävlingen ihop till en klass.
Uppdatering 23-06-16: Tävlingen kommer att spelas endast 1 klass 


Spelschema
Se separat menyflik ”Spelschema”

Beräkning av spelhcp
I resp. parklass, som spelas i olika spelformer, så beräknas spelhandicapet enligt följande.

Scramble:
Reducerat SHCP dvs summan av 50% av SHCP från spelaren
med den lägre SHCP och 20% av SHCP från spelaren med det högre SHCP.
Lagets SHCP kan inte överstiga SHCP för den spelare med lägst SHCP

Bästboll:
Varje spelare får tillgodoräkna sig 90% av sitt spelhandicap.

Greensome:
Reducerat SHCP dvs summan av 60% av SHCP från spelaren
med den lägre SHCP och 40% av SHCP från spelaren med det högre SHCP.

Spelformer parklasserna
Parklassen spelar scramble slaggolf dag 1, fyrboll (bästboll) slaggolf dag 2 samt greensome slaggolf dag 3 med hcp enligt gällande rekommendationer i spel och tävlingshandboken. Shotgun start på respektive bana.

Live scoring
Tävlingen kommer att använda "Live scoring".

Caddie
Det är tillåtet att använda caddie.

Prisbord
Stort generöst prisbord med huvudpriser från vår sponsor GolfPlaisir.

Anmälan
Anmälan görs på MIN GOLF/GolfUppsala/Mälaren Classic

Betalning
Betalning av startavgiften görs i samband med anmälan. Efteranmälan i mån av plats accepteras.

Vid frågor ang betalning, kontakta Jenny Sundelin tel 018-4301972 epost:jenny.sundelin@golfuppsala.se

Startavgift parklasserna 
Totalt för laget, Pris: x:-inkl greenfee & lunch alla dagar 

Återbud till tävling
Vid återbud före x återbetalas hela anmälningsavgiften.
Vid återbud före x återbetalas halva anmälningsavgiften.
Vid återbud senare än x krävs läkarintyg för att återfå sin spelavgift.


Tee
Parklassen
Herrar spelar från gul tee, damer spelar från röd tee.
På Söderby Golf gäller tee 60 (guld) resp. 48 (grön).
Herrar 75+ har möjlighet att spela från röd/48.

Golfbilar 
Bokas in individuellt på respektive spelplats. Läkarintyg krävs


Fotografering
Genom din anmälan tillåter du att bli fotograferad/filmad av Mälaren Classics funktionärer
och att dessa får användas i samband med Mälaren Classics marknadsföring (hemsida, tryckerier etc).
Rättigheterna för dessa fotografier och filmupptagningar tillhör Mälaren Classic och får inte användas utan tillåtelse.

Avståndsmätare
För allt spel under tävlingen får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda apparat som endast mäter avstånd. Om en spelare under en rond använder en avståndsmätare, som är konstruerad för att bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t.ex. lutning, vindstyrka, temperatur osv.) bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilken plikten är diskvalifikation, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt använts.

Lika resultat 

Parklasserna
Avgörande vid lika resultat:
1.Spelhandicapmetoden
2.Matematiska metoden
3.Lottning

Resultatredovisning
Fullständig resultatlista presenteras på ”www.malarenclassic.se” snarast efter prisutdelning.
Delresultat presenteras på klubbarna under helgen.

Uteblivande från tävling
Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir från en (eller flera)
deltävlingar erhåller resp deltävlings sämsta resultat + 10 slag.

Diskvalifikation
Om en spelare diskvalificeras vid någon av deltävlingarna är spelaren att betraktas som diskad ur hela tävlingen.

Andra frågor
Se menyflik ”Kontakt”
803